Nahrajte svoju fotografiu

Našli ste v Konskej masti zlatú tehličku a chcete ešte získať balíček v hodnote 1 111 Kč?

Nahrajte svoju fotografiu, kde budete vyobrazení spolu s Konskou masťou a tehličkou do formulára nižšie.

 

1 2

Tento formulár neslúži na kontrolu výherných žrebov. Zoznam výherných žrebov je tu.

Telefónne číslo využíva iba kuriér pri zaslaní balíku.

Odoslaním tohto registračného formulára súhlasíte so zapojením do marketingovej akcie na propagáciu usporiadateľa Herbamedicus s.r.o., IČ 277 88 601, so sídlom Olomouc, Ostružnická 325/6, PSČ 779 00, so spracovaním osobných údajov s cieľom vedenia marketingovej akcie a s „Úplnými pravidlami“ uvedenými na www.najdizlato.sk s ktorými ste sa zoznámil/zoznámila. Bez udelenia súhlasu nie je možné zúčastniť sa na marketingovej akcii. Účasť na akcii a udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov na daný účel je dobrovoľné a súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Účel zahrňuje vedenie akcie, organizáciu súťaže, zasielanie obchodných oznámení všetkými spôsobmi vrátane elektronických prostriedkov a profilovania. Vaše práva sú uvedené v pravidlách, hlavne právo na námietky proti spracovaniu s cieľom priameho marketingu. Súčasne súhlasíte aj s využitím nahrávanej fotografie, a to za podmienok uvedených v čl. 6 ods. 6.8 Úplných pravidiel.